Primice

Primice

Dne 9.7. 2011 se náš salon sponzorským darem podílel na oblečení družiček  při primici  p. Martinky  z Lidečka.